Quay trở lại danh sách
Tin hoạt động

Sinh viên Trung Quốc hệ 3+1 nhập học tại Khoa Đào Tạo Quốc tế

18/09/2016
Ngày 05/9/2016, Trường Đại học Thương mại chào đón 60 sinh viên Học viện Tài chính Kinh Tế Quảng Tây, Trung Quốc sang nhập học. Đây là những sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Kế toán hướng Đông Nam Á của Học viện Tài chính Kinh tế Quảng Tây sang Trường Đại học Thương mại học chương trình đào tạo 3+1.

Ngày 05/9/2016, Trường Đại học Thương mại chào đón 60 sinh viên Học viện Tài chính Kinh Tế Quảng Tây, Trung Quốc sang nhập học. Đây là những sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Kế toán hướng Đông Nam Á của Học viện Tài chính Kinh tế Quảng Tây sang Trường Đại học Thương mại học chương trình đào tạo 3+1.

Dưới sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô Khoa Đào tạo Quốc tế và Ban Quản lý Khu Nội trú, các em sinh viên ngay sau khi sang Việt Nam đã hòa nhập với môi trường học tập và sinh hoạt tại Trường. Các em đều có chung cảm nhận các bạn sinh viên của Trường Đại học Thương mại rất thân thiện và nhiệt tình. Hầu hết trình độ tiếng Việt của các em chưa giỏi, nhưng các em đều tin tưởng sau một thời gian học tại Trường trình độ sẽ được nâng lên rõ rệt.

Đây là chương trình hợp tác mới giữa Đại học Thương mại và Học viện Tài chính Kinh tế Quảng Tây được triển khai trong năm học này, việc thành công của chương trình mở ra nhiều cơ hội hợp tác khác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa hai Nhà Trường.

 

(Tin: Phòng Đối ngoại và truyền thông ĐHTM)