Quay trở lại danh sách
Tin hoạt động

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2016

22/09/2016
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016 - 14/8/2016
 
                                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
     Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2016
 
  Thí sinh click vào từng ở bảng dưới để xem tệp danh sách trúng
  tuyển tương ứng.
STT
Mã ngành
Tên ngành/Chuyên ngành
1
D310101
2
D310101
3
D340101
4
D340101
5
D340101
6
D340101
7
D340103
8
D340107
9
D340115
10
D340115
11
D340115
12
D340115
13
D340120
14
D340199
15
D340199
16
D340201
17
D340201
18
D340301
19
D340301
20
D340404
21
D340404
22
D340405
23
D340405
24
D380107
25
D220201