STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
01 Thông báo đấu giá tài sản công tại Trường Đại học Thương mại 08/10/2023 Thông báo đấu giá tài sản công tại Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
02 Thông báo bán thanh lý tài sản tháng 10/2023 06/10/2023 Tải tập tin 1
03 Thông báo bán thanh lý tài sản 09/06/2023 Thông báo bán thanh lý tài sản Tải tập tin 1 Tải tập tin 2
04 XY01 25/04/2016 Xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của trường ĐHTM Tải tập tin 1
05 Thông báo bán tài sản thanh lý 04/04/2023 Thông báo bán tài sản thanh lý Tải tập tin 1
06 Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công Trường ĐHTM 10/12/2021 Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công Trường ĐHTM Tải tập tin 1
07 Thanh lý tài sản 07/12/2022 Bán thanh lý tài sản cũ, hỏng, không còn giá trị sử dụng Tải tập tin 1
08 QĐ số 902/QĐ 23/08/2022 QĐ số 902/QĐ-ĐHTM Về việc phê duyệt tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích chuyên dùng Tải tập tin 1
09 Công văn 366/CV-DHTM v/v thẩm định giá tài sản ô tô 08/04/2021 Công văn 366/CV-DHTM v/v thẩm định giá tài sản ô tô Tải tập tin 1
10 Thông báo bán thanh lý tài sản lần 2 13/04/2023 Thông báo bán thanh lý tài sản lần 2 Tải tập tin 1