Giới thiệu chung

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

STTHọ và tênNăm sinhChức danhChức vụ
1Ths. Vũ Thuần29/11/1976Chuyên viên chínhTrưởng phòng
2Ths. Nguyễn Văn Hài17/3/1982Chuyên viênPhó Trưởng phòng
3Ths. Trương Văn Đạo2/10/1980Chuyên viênPhó Trưởng phòng
4Ths. Phạm Xuân Thủy24/2/1972Chuyên viênTổ trưởng Tổ HTLH
5CN. Tạ Quang Nguyên17/10/1971Chuyên viên 
6TC. Nguyễn Quyết Thắng1/1/1972Cán sựTHNH Tổ trưởng Tổ Điện nước
7TC. Lê Văn Sơn27/1/1990Cán sự 
8CN. Nguyễn Thị Thắng22/8/1979Cán sự 
9Ths. Vũ Thị Bích Phương1/10/1990Chuyên viên 
10Ths. Trần Hữu Việt20/02/1990Chuyên viênBí thư chi đoàn
11Ths. Phạm Thu Hà20/04/1979Chuyên viên 
12Ths. Hoàng Sâm02/10/1994Chuyên viên 
13Ths. Vũ Thanh Tứ27/05/1985Chuyên viên 
14Ths. Lưu Văn Quyền13/02/1979Chuyên viên
Tổ trưởng công đoàn
15Ths. Nguyễn Hồng Dương13/11/1982Chuyên viên
 
16Ths. Nguyễn Đức Hiếu17/12/1973Chuyên viên
 
17Ths. Nguyễn Văn Tuân01/03/1970Chuyên viên
 
18Ths. Nguyễn Quốc Huy19/08/1966Chuyên viên
 
19CN. Trần Thị Thuý Nga08/05/1973Chuyên viên
 
20CN. Nguyễn Trường Sơn20/09/1973Chuyên viên
 
21CN. Lê Việt Cường14/04/1971Chuyên viên
 
22CN. Hoàng Xuân Phong31/08/1967Chuyên viên
 
23CN. Nguyễn Thị Thu Hường30/03/1978Chuyên viên
 
24CN. Phạm Thị Thu Hà09/06/1973Chuyên viên
 
25Ths. Đỗ Thị Minh Quế20/10/1980Chuyên viên
 
26Ths. Trần Thị Thu 28/08/1978Chuyên viên
 
27CN. Đinh Thế Anh21/03/1993Nhân viên 
28CN. Trương Văn Tú10/11/1988Nhân viên
 
29TC. Đinh Văn Duy14/03/1992Nhân viên 
30CN. Tạ Thị Lương11/10/1972Nhân viên 
31KS. Nguyễn Văn Đạt01/6/1999Chuyên viên 
Xem thêm