.
Quay trở lại danh sách
Tin hoạt động

Khoa sau đại học

18/09/2016
Từ năm 1987, Trường Đại học Thương mại được giao nhiệm vụ đào tạo phó tiến sĩ (nay là tiến sĩ) theo 5 chuyên ngành:
Kinh tế, quản lý và kế hoạch hoá kinh tế quốc dân. Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế. Thống kê.Thương phẩm học các mặt hàng thực phẩm. Thương phẩm học các mặt hàng công nghiệp và nguyên liệu công nghiệp nhẹ.

KHOA SAU ĐẠI HỌC

 Địa chỉ: Tầng 1, Nhà D, Đại học Thương mại,
Đường Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: 043.7643219 (3001)
Trưởng khoa: PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên
Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thu Thủy
 
 
Quá trình hình thành và phát triển
+ Từ năm 1987, Trường Đại học Thương mại được giao nhiệm vụ đào tạo phó tiến sĩ (nay là tiến sĩ)  theo 5 chuyên ngành:
-   Kinh tế, quản lý và kế hoạch hoá kinh tế quốc dân;
-   Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế;
-   Thống kê;
-   Thương phẩm học các mặt hàng thực phẩm;
-   Thương phẩm học các mặt hàng công nghiệp và nguyên liệu công nghiệp nhẹ.
+ Năm 1994, Trường được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành:
Kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ.
Từ năm 1987 đến 1998, với quy mô đào tạo chưa lớn, nhiệm vụ tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học của Trường do Phòng Nghiên cứu Khoa học thực hiện. Để đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa công tác quản lý đào tạo sau đại học và không ngừng nâng cao chất lượng  đào tạo trong điều kiện quy mô đào tạo ngày càng tăng theo định hướng chiến lược xây dựng Trường Đại học Thương mại trở thành một trung tâm đào tạo và khoa học, năm 1998 Khoa Sau Đại học được thành lập theo Quyết định số 862/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27 tháng 04 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hiện nay, Trường đang tổ chức, quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ với các chuyên ngành sau:
- Thạc sĩ:         
+ Kinh doanh thương mại, mã số  60340121
+ Kế toán, mã số 60340301
+ Quản lý kinh tế, mã số 60340410
+ Quản trị kinh doanh, mã số 60340102
+ Tài chính – Ngân hàng, mã số 60340201
- Tiến sĩ:          
+ Kinh doanh thương mại, mã số  62340121
+ Kế toán, mã số 62340301
+ Quản lý kinh tế, mã số 62340410
+ Quản trị kinh doanh, mã số 62340102
+ Tài chính – Ngân hàng, mã số 62340201