Quay trở lại danh sách
Tin hoạt động

Cơ cấu tổ chức nhân sự

18/09/2016
 
Họ và tên
Chức danh KH, học vị
Chức vụ
1
Nguyễn Thị Phương Liên
PGS.TS
Trưởng khoa, Bí thư chi bộ   
2
Nguyễn Thu Thủy
TS
Phó trưởng khoa
3
Nguyễn Thanh Hải
TS
Chuyên viên
4
Hoàng Kim Cúc
ThS
Chuyên viên, Tổ trưởng công đoàn
5
Nguyễn Vũ Trà Ly
CN
Chuyên viên, Bí thư chi đoàn
6
Nguyễn Thị Cảnh Lan
ThS
Chuyên viên
7
Đỗ Văn Hùng
CN
Chuyên viên
8
Bùi Thị Thúy Ánh
ThS
Chuyên viên
9
Nguyễn Mạnh Hùng
ThS
Chuyên viên
10
Kiều Thị Quỳnh Thơ
CN
Chuyên viên