Quay trở lại danh sách
Thông báo

THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH CỦA KHOA KINH TẾ - LUẬT ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

22/09/2016
Thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016 về hoạt động khoa học - công nghệ, cũng như nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 55 năm ngày thành lập Trường, đặc biệt là tổng kết và đánh giá 5 năm (2010 - 2015) về đào tạo các chuyên ngành của Khoa. Được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Thương mại, ngày 24/10/2015, Khoa Kinh tế - Luật đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề: “Nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành của Khoa Kinh tế - Luật đáp ứng nhu cầu XH và Hội nhập quốc tế”.
 Tham dự Hội thảo có đại diện BGH PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan,  các nhà quản lý và sử dụng lao động, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Trường đến từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công Thương, Trường Đại học Luật Hà Nội, đại diện các đơn vị trong Trường và toàn thể Thầy, Cô giáo Khoa Kinh tế - Luật, các nghiên cứu sinh đang sinh hoạt chuyên môn tại các Bộ môn trong Khoa.
 Hội thảo đã thu hút được trên 50 bài viết, tập trung vào các chủ đề như: Hoàn thiện và đổi mới chương trình và phương thức đào tạo; Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; Đổi mới phương pháp giảng dạy; Đổi mới phương thức phối hợp giữa Nhà trường và Doanh nghiệp.
 Hội thảo đã diễn ra thành công với 07 tham luận được trình bày và nhận được nhiều ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các nhà sử dụng lao động, là diễn đàn khoa học hết sức có ý nghĩa để các giảng viên, các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục, các nhà quản lý và sử dụng lao động trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển đào tạo, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành đào tạo hiện nay của Khoa Kinh tế - Luật Chuyên ngành Kinh tế thương mại và Chuyên ngành Luật thương mại nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu XH và từng bước mở ra cơ hội để hội nhập về đào tạo với khu vực và thế giới.