Quay trở lại danh sách
Thông báo

Thông báo mời tham dự buổi Thuyết trình của Giáo sư Finn E.Kydland- Noel Kinh tế

22/09/2016
Nhân dịp Giáo sư Finn E.Kydland, người đạt giải Nobel Kinh tế 2004 đến Việt Nam tham dự Hội nghị "Khoa học cơ bản và xã hội", Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Hội Gặp gỡ Việt nam và Giáo sư Trần Thanh Vân tổ chức buổi Thuyết trình của Giáo sư Kydland với các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên các trường đại học lĩnh vực Kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhân dịp Giáo sư Finn E.Kydland, người đạt giải Nobel Kinh tế 2004 đến Việt Nam tham dự Hội nghị "Khoa học cơ bản và xã hội", Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Hội Gặp gỡ Việt nam và Giáo sư Trần Thanh Vân tổ chức buổi Thuyết trình của Giáo sư Kydland với các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên các trường đại học lĩnh vực Kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

 Giáo sư Finn E.Kydland cùng với giáo sư Edwart C.Prescott đã được trao giải Nobel Kinh tế năm 2004 cho những đóng góp về nghiên cứu động lực kinh tế vĩ mô: thời gian nhất quán của chính sách kinh tế và dộng lực thúc đẩy chu trình kinh doanh.
 
Nhân dịp Giáo sư Finn E.Kydland, người đạt giải Nobel Kinh tế 2004 đến Việt Nam tham dự Hội nghị "Khoa học cơ bản và xã hội", Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Hội Gặp gỡ Việt nam và Giáo sư Trần Thanh Vân tổ chức buổi Thuyết trình của Giáo sư Kydland với các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên các trường đại học lĩnh vực Kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
 
Nhận được thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Phòng QLKH&ĐN kính mời Ban Giám Hiệu, lãnh đạo các Phòng, Khoa, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đến tham sự buổi Thuyết trình nêu trên.
 
Chi tiết xin liên hệ anh Vũ Văn Đạt, chuyên viên Vụ Khoa học Xã hội & Tự nhiên, Bộ Khoa học & Công nghệ, sdt: 0934277732, email: vvdat@most.gov.vn để đăng ký trước ngày 25/06/2016.