Quay trở lại danh sách
Thông báo

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH, dự án R&D tuần thứ 35 năm học 2010-2011

22/09/2016
Lịch nghiệm thu đề tài NCKH, dự án R&D tuần thứ 35 năm học 2010-2011
rong tuần từ 11/4 đến 17/4/2011, trường Đại học Thương mại tổ chức nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ và 1 dự án R&D.
 
Stt
 
Tên đề tài, dự án
 
Chủ nhiệm đề tài, dự án
 
Thời gian nghiệm thu
 
Địa điểm
 

 


 

1
 
Đề tài cấp Bộ: Kiểm toán hoạt động của kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay.
 
PGS.TS. Nguyễn Phú Giang
 
16h00 thứ 6 (13/4)
 
Phòng Quốc tế
 

 


 

2
 
Dự án R&D: Thực hiện đào tạo từ xa (E-learning)cho một số môn học trong chương trình liên kết đào tạo liên thông quốc  tế.
 
TS.  Nguyễn Hoàng
 
15h00 thứ 5 (14/4)
 
Phòng họp I