Quay trở lại danh sách
Thông báo

Hội thảo Khoa học cấp trường “Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy đáp ứng chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Thương mại”

22/09/2016
Ngày 14 tháng 11 năm 2014, tại hội trường H1, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy đáp ứng chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Thương mại”.
Tham dự Hội thảo có tất cả thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ quản lý và chuyên viên phục vụ đào tạo đại diện cho các phòng khoa, bộ môn của trường. Hội thảo cấp trường lần này được tổ chức gồm phiên toàn thể theo từng chủ đề với mục đích tạo điều kiện cho nhiều nhất các tham luận. Các bài viết của hội thảo tập trung vào 3 chủ đề chính:
  • Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình giảng dạy các học phần theo hướng đáp ứng tuyên bố chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo;
  • Tính khoa học, tính thực tế, trùng lắp và logic nhận thức trong nội dung giảng dạy các học phần đáp ứng tuyên bố chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo;
  • Các sáng kiến, công nghệ, cơ sở vật chất phục vụ cho nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý đào tạo theo hướng đáp ứng tuyên bố chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo.
Trong trọn vẹn thời gian Hội thảo, đã có 06 báo cáo được trình bầy, các báo cáo tham luận cũng nhận được rất nhiều trao đổi thẳng thắn, sôi nổi của các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục về các vấn đề khác nhau liên quan đến những cơ hội và thách thức gặp phải trong quá trình giảng dạy các học phần; sáng kiến đổi mới phương pháp học tập của sinh viên, phương pháp tương tác giữa giáo viên và sinh viên, phương thức thảo luận, phương thức nghiên cứu khoa học; sáng kiến đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy hiện đại tại bộ môn; và áp dụng công nghệ, ứng dụng mô hình nghiên cứu hiện đại trong giảng dạy các học phần. Từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp mang tính cụ thể, thiết thực nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản đang là trở ngại cho quá trình giảng dạy các học phần theo hướng đáp ứng tuyên bố chuẩn đầu ra các ngành/ chuyên ngành đào tạo. Bên cạnh những phát biểu trực tiếp tại Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo còn nhận được 145 bài viết tham luận, trong đó có 130 bài được đăng trong kỷ yếu Hội thảo. Kỷ yếu của hội thảo lần này được biên tập và đăng lên website của trường.
            Hội thảo Khoa học cấp trường “Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy đáp ứng chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Thương mại” đã thành công rực rỡ, Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, các học giả, các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục và tất cả các quý vị đến với Hội thảo tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2015.